مدل لباس شب دنی تبت ( تابت ) برای بهار و تابستان 2015

دنی تبت ( تابت ) Dany Tabet بعد از اینکه اولین شوی مدل لباس خود را در بیروت در سال 2009 برگزار کرد به شهرت رسید.

طراح لبنانی Dany Tabet، بهار – تابستان سال 2015 در Fashion Forward

دنی تبت ( تابت ) Dany Tabet از لبنان، در‎های آتلیه‎ی خود را در سال 2007 بازگشایی کرد و با پشت کار زیاد به کمک برادران و تعدادی خیاطان دارای مهارت شروع به طراحی و دوخت لباس‎هایی طبق مد کرد.
دنی تبت ( تابت ) Dany Tabet بعد از اینکه اولین شوی مد لباس خود را در بیروت در سال 2009 برگزار کرد، شهرت او در طراحی و دوخت لباس شب‎های فوق العاده شیک و لباس‎های عروس با بهترین کار دست، در سراسر خاورمیانه پیچید.

dany-tabet-designer-profile1.jpg

 

 

مدل لباس شب شماره 1 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دنی تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 1 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 2 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 2 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 3 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 3 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 4 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 4 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 5 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 5 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 6 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 6 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 7 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 7 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 8 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 8 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 9 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 9 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 10 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 10 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 11 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 11 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 12 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 12 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 13 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 13 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 14 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 14 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 15 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 15 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 16 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 16 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

مدل لباس شب شماره 17 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 تبت ( تابت ) Dany Tabet

مدل لباس شماره 17 از کلکسیون بهاره - تابستانی 2015 دانی تابت Dany Tabet

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه